Innlegg: Selvskudd om Finstad

I EUB den 2. juli har Eidsvoll Arbeiderparti ved Altenborn, Ekornholmen og Øberg et innlegg på trykk under overskriften “Hva med Finstad skole nå?”. I dag svarer Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug i EUB på innlegget fra Ap. Les hans innlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Selvskudd om Finstad

I EUB den 2. juli har Eidsvoll Arbeiderparti ved Altenborn, Ekornholmen og Øberg et innlegg på trykk under overskriften “Hva med Finstad skole nå?”.

Som kjent bidro Eidsvoll Arbeiderparti til nedleggelsen av Finstad skole sammen med Høyre og Frp som begge hadde signalisert at de ønsket å legge ned Finstad skole. Slik innlegget framstår er det naturlig å konkludere med at dette var et vedtak Eidsvoll Arbeiderparti ikke ønsket og fortsatt ikke er bekvem med. Spørsmålet er da hvordan det kunne bli slik. Det var ikke flertall i kommunestyret for nedleggelse av Finstad skole. Hverken SV, SP eller Venstre ønsket nedleggelse av Finstad.

Det framkommer i AP sitt innlegg at det ikke var mulig å finne budsjettmessig dekning for å opprettholde Finstad skole uten at det gikk utover andre tilbud. Det ble også pekt på tidligere nedleggelser av tilbud i Eidsvoll. Både overskuddet for 2014 og det antatte overskuddet for 2015 er større en innsparingen ved å legge ned Finstad skole. Budsjettets utgiftsside er på ca. 1,3 milliarder kroner og den årlige innsparingen ved nedleggelsen av Finstad skole var beregnet til ca. 4,5 millioner kroner pr.år.

Både SP og Venstre hadde finansiering av Finstad skole i sine budsjettforslag – uten nye smertelige kutt i tilbudet til Eidsvolls befolkning. Også SV ville opprettholde Finstad, og finansierte sitt forslag med eiendomsskatt. Etter det jeg er kjent med gjorde ikke Arbeiderpartiet noe forsøk på å forhandle med SP og SV om felles budsjett som ville gitt flertall for å opprettholde Finstad skole. SV hadde tidligere vist vilje til å gå i budsjettsamarbeid med AP, selv uten eiendomsskatt.

Altenborn, Ekornholmen og Øberg skriver i innlegget at Eidsvoll kommune var på ROBEK-lista, noe som er rett. AP-trioen unnlater å nevne at AP er medansvarlig for dette, på grunn av budsjettforslag fra AP, H og FrP med for høyt inntektsanslag og svakt arbeid med forslagene til inndekning i budsjett og handlingsplan for 2014 til 2017. De tre skriver at det manglet økonomisk oversikt i kommunen. Er det riktig for tidspunktet hvor budsjettforslaget om å legge ned Finstad ble laget? Jeg tror man hadde rimelig god oversikt, men det var et politisk valg av de tre partiene å legge ned Finstad. Det var ingen naturlov.

AP henviser i innlegget til nye økonomiske overraskelser i Eidsvoll kommune, og viser til overskridelsen på renseanlegget i Bårlidalen. Den er selvfølgelig uheldig, men den kan ikke knyttes til spørsmålet om nedleggelse av Finstad skole. Renseanlegget er et selvkostområde hvor kostnadene knyttes til de kommunale avgiftene, slik at dette ikke har noen sammenheng med kommunens øvrige drift.

Eidsvoll Venstre håper slik situasjonen har blitt at det vil være mulig å få til konstruktiv bruk av Finstad skole til glede for de som bor i området.

Knut Bakkehaug, Leder Eidsvoll Venstre

Innlegget står på trykk i EUB 04.07 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**