Kulturhuset – min idrettsarena

Kulturhustomta i Kristiansund, Foto: Ragnhild Helseth

Venstre vil prioritere høyt det videre arbeidet for å realisere vårt nye bygg for multikultur, skriver ordførerkandidat Ragnhild Helseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Kulturhuset – min idrettsarena

Det var omtrent slik det ble sagt av en ungdom da betydningen av kulturhus ble omtalt i Ungdommens halvtime i bystyret i vår:- Kulturhuset, min idrettsarena. Det var kulturarena/møteplass for ungdom i sentrum som var tittelen. Det var det planlagte Opera- og kulturhuset det handlet om.
Kultur må tenke som idretten. Kulturutøvere trenger anlegg med arenaer som svarer til de mange ulike aktiviteter som skal utøves.

Vi har en tendens til å mene at kulturhus er noe ekstragavant, mens fotballbaner og andre idrettsanlegg blir løftet frem som avgjørende for barn og unges oppvekst, folkehelsen, bolyst og annet positivt som fremmer livskvalitet.

Bystyret fikk denne vårdagen presentert fra Ungdomsrådets representant en argumentasjonsrekke for hvorfor Kristiansund må få sitt opera-og kulturhus med museum, bibliotek og kulturskole.

Biblioteket er en viktig møteplass for alle og enhver uansett alder. Det forventes kun av deg at du kommer og finner deg en plass, det koster ikke noe, og stedet byr på sosialt samvær og rike kilder for kunnskapsinnhenting via de mange medier som moderne bibliotek i dag besitter.

Bibliotek og museum under samme tak med de andre kunstformene og kulturskolen vil bli et mangfoldets arena for alle som bor i regionen, og særlig viktig for ungdom. Her vil de unge treffe voksne, generasjoner omgås i det daglige, deler erfaringer gjennom aktivitet i alt fra lokalhistorie, musikk, dans og felles deltagelse.

Kulturarenaer er alt fra idrettsarenaer til konsertsaler. Noen finner sin hobby på fotballplassen eller friidrettsbanen, andre har sin hobby på en scene. Byen har arenaer for idrett i fleng. Vi trenger flere arenaer for kultur utover de scener vi har på skoler og i Festiviteten. Vi trenger en arena for kultur bygd etter kriterier parallelt til de krav som stilles til en fotballstadion for elitefotball. Og vi må ha rom for alle de som har kulturen som hobby. Derfor må vi realisere planene for vårt Opera- og kulturhus.

Så langt har ikke en egen scene for rytmisk musikk fått sin tydelige plass i kulturhuset. Venstre har tatt opp spørsmålet underveis i planleggingen, men det er blitt bortprioritert i prosessen. Vi ønsker oss en scene tilknyttet kulturhuset, gjerne noe lignende den black-box-scenen kulturhuset Plassen har i Molde. En slik løsning ville gitt en arena for et etterlengtet lavterskel-tilbud for band og enkeltpersoner. Det ville styrket mulighetene for enda bredere kulturuttrykk .
Heldigvis er vi godt i gang med søknadsprosessen for vår nye kulturstue. Venstre vil prioritere høyt det videre arbeidet for å realisere vårt nye bygg for multikultur. Vi vil realisere vår idrettsarena!

Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat for
Venstre i Kristiansund

Innlegget er publisert i TK på nett 03.07.15 og i papiravisen 04.07.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**