Et sykkelløft for Sunndal

Et sykkelløft for Sunndal med Maja Solli, Foto: Steinar Husby

I uke 26 hadde jeg følgende leserinnlegg i lokalavisene:

Et sykkelløft for Sunndal

Sunndal Venstre ønsker å få realisert Sunndal som en sykkelkommune. I programmet vårt har vi flere punkt som går på akkurat dette. Venstre vil gjøre det enkelt å velge miljøvennlig.

Et av punktene går ut på å starte konkurransen Sunndals mest sykkelvennlige arbeidsplass etter inspirasjon fra Trondheim kommune. Det er så mye positivt med det å få folk til å sykle på jobb. For det første blir det mindre bilkjøring, som er bra for miljøet. For det andre er det bra for helsa til den som sykler. For det tredje er det bra for arbeidsgiver som får en friskere og mer opplagt arbeidstaker. Folkehelse og miljø i én og samme sak. Jeg håper og tror at arbeidsgivere ser gevinsten av å bli mer sykkelvennlig.

Vi vil også legge til rette for mer sykkelbruk i Sunndal kommune. Det må bli enkelt å velge miljø, og det må bli trygt. Flere steder i kommunen trengs det bedre tilrettelegging for syklende. Kryssing av Litjdalselva, sykkelveier i sentrum, bedre forhold for syklende ved overbyggene på Flatvad og muligheten til å sykle mellom Øksendalen og Sunndalsøra er alle eksempler på dette. Belønningsordningen for sykkelveier som Venstre har fått gjennomslag for på Stortinget, bør kommunen benytte seg av. Med bedre sykkelveier kan flere føle seg trygge når de sykler.

Det er også på tide å få til skikkelig sykkelparkering i sentrum. Det er enkelt å finne bilparkering i sentrum mens det knapt finnes én ordentlig sykkelparkering. For at Sunndal skal bli en sykkelkommune, bør dette etableres. En god sykkelparkering bør være under tak og med mulighet til å låse fast sykkelrammen.

I Sunndal har vi slagordet «Sunndal –vill og vakker», jeg håper at vi klarer å ta vare på den naturen vi har så dette kan være slagordet i fremtiden også. Ved å sykle tar man bedre vare på verden og miljøet som vi skal gi videre til de vi er glade i, og man tar bedre vare på seg selv.

Maja Solli,
1. kandidat, Sunndal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**