Bypakka, Brage og hans herre

Signy Gjærum, Foto: Signy Gjærum

Jon Inge Hansen dytter hunden Brage foran seg og ironiserer så godt han kan over den ‘flotte Bypakka ‘ som Gulset etter sigende ikke får glede av overhodet. Kun ‘ 4-500 m asfalt’ på en g/s vei, som visstnok kun Brage har glede av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Brage vet det nok ikke, men det ville jeg tro hans herre kjenner til: Bypakka er en samling ulike prosjekt som til sammen skal gjøre hele Grenland , som Gulset er en del av, mer attraktivt – gjøre regionen til et enda bedre sted å bo, arbeide og drive næring. Det skal bli enklere å gå, sykle og ta buss. 2 større flaskehalser ( veiprosjekt) skal sammen med andre enklere flaskehalstiltak gjøre trafikkavvikling tryggere og mer effektiv og bymiljøene triveligere. Redusert bilbruk for de mange som kan velge bilen vekk, gir bedre framkommelighet for de som vanskelig har et alternativ til privatbil og langt bedre framkommelighet for næringstrafikk. Og bidrar til bedre folkehelse også ved å redusere negativ klimapåvirkning

Bomplasseringer er en utfordring, men det vil bli iverksatt tiltak for å sikre at ingen belastes utover rimelighet. Og hva framkommelighet internt på Gulset og inn/ ut av Gulset gjelder, er det noe varierende hvor problematisk situasjonen oppfattes å være. Er det framkommeligheten dette dreier seg om eller er det et utslag av at ‘ jeg vil også ha, selv om jeg egentlig ikke trenger’ – syndromet? Venstres ønske har forøvrig hele tiden vært at en rekke ulike tiltak for å bedre framkommelighet i områdene Myren, Moflata, Telemarksvegen burde framskyndes for å møte det mange, men ikke alle – klager over.

Århusbrua har versert som begrep i mer enn tjue år, men ikke gitt at den av den grunn er riktig medisin i dagens situasjon. Derfor må dette selvsagt utredes; det ble gjort av Asplan Viak i 2009 med en konklusjon som ikke passer brutilhengerne. Men ok, la oss vurdere det på nytt. Dersom kost/ nytte og samfunnsøkonomisk gevinst henger sammen, vil Århusbruprosjektet bli å arbeide videre med. Så hvorfor så slett lune, du Brages herre? Er det ikke egentlig ganske greitt på Gulset da?

Signy Gjærum
4. kandidat Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**