Flere lokale arbeidsplasser

Til tross for den store folketallsveksten i Os kommune har det de siste årene blitt lagt ned mange store bedrifter. Det fører til at mange osinger har mistet arbeidsplassen sin. Os kommune er blitt en pendlerkommune. Siden 2007 har antall arbeidsplasser ikke økt i takt med folketallsveksten. Dersom Os skal være en attraktiv kommune på sikt må vi sørge for at det blir flere arbeidsplasser i Os.

Os Venstre mener at kommunen bør være en offensiv kommune innenfor næringsliv og gründervirksomhet. Målet vårt er å skape varige og solide arbeidsplasser i Os. Det er viktig å få en bredde i næringslivet. Både arbeidsplasser innen industri og miljøvennlige bedrifter bør prioriteres, samt satse på flere kompetansearbeidsplasser i kommunen. Som et ledd i denne strategien er det også viktig

Vi vil sikre at næringspolitikken i Os er kreativ og står på flere bein enn det har gjort til nå.

Her er noen av sakene vi går til valg på:

  • Opprette stillingen næringslivsvert.
  • Offensiv og kreativ næringsplan.
  • Innføre gründerutviklingsprogram.
  • Utvikle Endelausmarka som næringsklynge for f. eks ren energi.
  • Satsing på kultur- og medianæringer.
  • Bygge opp næringsfond.

Venstre har i Stortinget lagt frem en tiltakspakke som kan gi minst 50.000 nye grønne arbeidsplasser i Norge. Os bør være offensive og sikre at flerre av disse kommer til Os

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**