Unge tar ansvar for Grenland

E.Rotihaug

Jeg blir så glad når jeg leser avisinnleggene til Felix Volpe/ Telemark AUF og listekandidat for Skien Høyre, Marjan Farahmand. De setter ord på det jeg tror svært mange unge og yngre forstår, kommunereformen dreier seg om framtida for og utviklingen av vårt område. Dette er for viktig til at mer eller mindre enøyde (unnskyld) , middelaldrende og grånende ‘patrioter’ skal få blokkere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Argumentene for å dele de goder og kvaliteter våre kommuner nå har hver for seg og legge disse i potten til et samlet Grenland, har dere to presentert på den beste måten. Slik at om dere får med dere deres respektive moderpartiene i kommunene våre, er det håp for at prosessen framover skal føre fram til et levedyktig resultat.

Jeg har tro på et Grenland hvor vi helt reellt samler krefter, trår opp på glasstaket og ser hva vi har felles og hvordan vi kan utfylle hverandre, også for å møte utfordringer vi vet kommer. Samle krefter vil vi gjøre både av hensyn til oss selv og egen utvikling og fordi det vil være en del av landets utvikling samlet sett. Vi gjør det fordi det ligger så utrolig vel til rette for et formalisert samarbeid i en felleskommune her hos oss. Og fordi vi derved åpner for at kommuner hvor geografi og store avstander vanskeliggjør strukturendringer- de bør få bestå som nå. Også distrikts- Norge vil utvikles, men der er et innbyggertall på 50- 100 tusen et urealistisk svar på nye tiders utfordringer.

Vi har ganske riktig aldri vært nærmere et samlet Grenland enn nå. La oss ikke skusle bort muligheten som ligger her. I Skien er partiene med ett unntak positive til kommunereformen, i de andre kommunene er det varierende syn blant såkallt toneangivende politikere. Overraskende mange setter bremsene på, forhåpentlig ikke av valgtaktiske hensyn. Så der kan det synes som må vi sette vår lit til de yngste politikerne og at deres synspunkt vinner fram i moderpartiene. Det er flere ting som sier meg at i mange sammenheng er våre unge eldst.

Signy Gjærum
4. kandidat Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**