Innlegg: Øberg vil ikke ta ansvar

I innlegget “Venstres lettvinte liberalisme” i EUB 09.juli angrep Aps Hans Arvid Øberg Eidsvoll Venstre for ikke å ta økonomisk ansvar, bl.a i forbindelse med nedleggelsen av Finstad skole. I dag fikk han svar av kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Øberg vil ikke ta ansvar

I innlegget «Eidsvoll Venstres lettvinte liberalisme» av Aps Hans Arvid Øberg i EUB 09.juli skriver han følgende: «i den grad at partiet ikke behøver å være med å ta ansvar for vanskelige avgjørelser som f.eks. nedleggelsen av Finstad skole.» Øberg må gjerne forklare hvorfor han mener at Venstre skal være med å ta ansvaret for en nedleggelse vi kjempet imot til siste slutt.

Øberg angriper Venstre for omorganiseringen av kommunen: «Sannheten er vel helst at Eidsvoll kommunes økonomiske tilstand kunne ha vært adskillig bedre uten den håpløse omorganiseringen forrige rådmann fikk lede med jubelrop også fra Venstre.» De fleste har sikkert fått med seg at Øberg var motstander av den politisk vedtatte omorganiseringen av kommunen. Men hans eget parti Ap var den største gruppen i kommunestyret, og stemte for omorganiseringen. Øberg har tapt internt, men velger å angripe Venstre i stedet.

I tillegg til dette bruker han omorganiseringen til å forklare hvorfor Eidsvoll kom på ROBEK-lista.

Til å ha vært gruppeleder for kommunestyrets største parti er det rart at Øberg ikke har fått med seg hvorfor Eidsvoll havnet på ROBEK-lista. Grunnen til at fylkesmannen underkjente budsjettet var fordi årene 2015, 2016 og 2017 ikke var gjort opp i balanse på driftssiden. Dette førte til at fylkesmannen også så nærmere på budsjettet for 2014. Begrunnelsen for at budsjettet for 2014 ble underkjent av fylkesmannen var at skatteanslaget var for høyt, reduksjon i avsetning til pensjonsfond ikke var begrunnet, og innsparing og effektivisering av drift var for dårlig konkretisert. Arbeiderpartiet var sammen med Høyre og FrP ansvarlig for budsjettet som gjorde at Eidsvoll havnet på ROBEK-lista. Venstre stemte ikke for dette budsjettet.

Øberg skriver videre: «At Eidsvoll Venstres leder er mer opptatt av å hevde at han og Venstre kunne ha reddet skolen, enn å være med på å se på hva bygningene nå kan brukes til videre når vedtaket om nedleggelse faktisk er fattet, er forstemmende og et nytt eksempel på Venstres selvhevding og ansvarsvegring.». For det første stemte Venstre mot å legge ned Finstad. Kommunen har gjennom hele perioden gått med overskudd på driftsbudsjettet, (med unntak av 2013 hvor en hadde et svært lite underskudd) og hatt penger i banken (på fond). Nedleggelsen av Finstad var unødvendig. I vårt alternative budsjettforslag viste vi hvordan det er mulig å beholde Finstad.

Når det gjelder etterbruken av Finstad skiller ikke budskapet i mitt innlegg “Selvskudd om Finstad” seg nevneverdig fra det som står i innlegget fra 3 Ap-representanter («Finstad skole hva nå?»). Problemet med innlegget fra Altenborn og co var at det ikke står så mye om hva Finstad skal brukes til, men stort sett var en dårlig forklaring på hvorfor det var nødvendig av Ap å legge ned Finstad.

Det er rart at Hans A. Øberg istedenfor å ta ansvar for at Ap har gjennomført en unødvendig nedlegging av Finstad skole og vedtok et budsjett som gjorde at Eidsvoll havnet på ROBEK-lista, isteden velger å angripe Venstre. Men det er kanskje enklere å angripe andre enn å ta ansvar for egne handlinger?

Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre

Innlegget stod på trykk i EUB 21.07 2015.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**