Leserinnlegg: Dyrt å være fattig

(Foto: Dreamstime.com), (Foto: Dreamstime.com)

Alf Tore Sæstad (KrF) argumenterer fornuftig rundt kommunestyrets vedtak om å realisere Lagårdshallen. KrF stemte imot å gjøre dette nå som kommuneøkonomien idag egentlig ikke gir rom for dette. Andre og viktige investeringer venter i nær framtid.

Venstre er også bekymret for at investeringskostnader og driftskostnader skal bli for store for kommunen. Derfor må kommunen gjøre gode investeringsvalg. Denne gangen åpnet det seg en mulighet å få til en felles satsing som kommer både idrettslag og skoler til gode. Alternativet er at kommunen bærer alle kostnader alene.

Samarbeid med frivillige lag og foreninger gjør at kommunen kan få til mer enn om de skal gjøre alt selv. Dette er en modell som kommunen må gjøre det beste ut av både i gode og dårlige tider for kommuneøkonomien.

Når det gjelder drift og investering for lekeplasser og byutvikling, er kommunen på defensiven. Anlegg råtner og stenges. Her er det også muligheter som kommunen kunne ha grepet før forfallet kom for langt, men i disse sakene har kommunen forløpig ikke gjort dette.

Kommunen må i framtida satse på smarte investeringer og gode samarbeidsmodeller. Da vil innbyggerne kunne nyte godt av flere og ikke færre tjenestetilbud fra kommunen.

Derfor er det ikke riktig å alltid stoppe investeringer i dårlige tider. Fokuset bør derimot flyttes mot investeringer som gir mer effektiv drift og gode samarbeidsmodeller.

Øyvind Misje, Førstekandidat Eigersund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**