Siri Knudsen

Siri (42) flyttet som nyutdannet til Hol kommune for 17 år siden. Hun hadde da studert fransk, engelsk, statsvitenskap og praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Trondheim. For tiden jobber hun ved Geilomo Skole, men hun har også vært ansatt ved Hol Ungdomsskole, NTG og Ål Vidaregåande Skule.

Siri har alltid vært miljøengasjert. Hun var bl.a med og startet opp Natur og Ungdom i hjembyen sin, Sandnes, på begynnelsen av 1990-tallet. Et miljøvennlig næringsliv og reiseliv, og en helhetlig tenkning i bevaringen og utviklingen av bygdene og naturen i kommunen er viktig. Mulighetene for nåværende og kommende generasjoner må ikke forringes. I tillegg er Siri opptatt av at Hol Kommune skal være et godt sted å vokse opp i. Et trygt, godt og inkluderende oppvekstmiljø i alle grendene er viktig for trivsel, læring og personlig utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**