Råde Venstres valgprogram – Trafikksikkerhet

Sykkelvei, Foto: Ragnhild Helseth

Råde Venstre ønsker å ha stor fokus på trafikksikkerheten i kommunen.
Når vi snart setter igang med bygging av nye barneskoler så vil vi sette krav til trafikksikkerheten (spesielt ved drop off og henting av skolebarna).

Trafikksikkerhet:
– vi skal få på plass g/s vei fra Tomb til Karlshus.
– vi skal få på plass resterende g/s vei fra Eplehagen til rundkjøringen på Missingmyr.
– vi vil sikre skoleveier, bl.a rundt barneskolene, der foreldre stadig vekk parkerer feil slik at farlige situasjoner oppstår. Samt på vei ned til U-skolen vår, hvor bilene kjører for fort, og tungtransporten er for merkbar.
– vi vil sikre krysset ved Strømshaugbrua.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**