Helsetilbud og Eldreomsorg

Foto: colourbox.com

Venstre vil bidra til et helsetilbud som forebygger helseproblemer, og gi bygdas eldre god livskvalitet. Vi vil styrke hjemmetjenesten gjennom tidlig innsats og gi eldre mulighet til å ha en verdig alderdom i eget hjem.

Venstre vil:

  • Tidlig påvirkning for å bidra til sunn helse, gjennom kontakt med hjem-barn, grunnskole, ungdomsmiljø og tilbud for voksne og eldre.
  • Videreutvikle frisklivstilbudet for å hjelpe folk tilbake i helt eller delvis arbeid.
  • Prioritere utbygging av sentrumsnære omsorgsboliger.
  • Tilpasse omsorgsbehovet til innsats etter behov.
  • Stimulere frivillige organisasjoner til å bidra til aktivisering av eldre
  • Ta i bruk ny velferdsteknologi for å gi trygghet i eget hjem.
  • Garantere enkeltrom for sykehjemspasienter.
  • Stimulere til folkehelsetiltak for alle
  • Tilby videre- og etterutdanning for helsepersonell
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**