Miljø

Foto: Morten Skåningsrud

Hurdal er Akershus’ grønne lunge og Østlandets perle. Miljøet er viktigere å ta vare på enn noensinne. For at vi skal lykkes med miljøsatsingen i Hurdal må vi bevare særpreget til bygda vår.

Venstre vil:

  • La prinsippene for bærekraftig utvikling være overordnet satsingsområde
  • Ivareta gamle bygg og småbruk for bosetting
  • Tilrettelegge og gi allmenheten god tilgang til våre friluftsområder
  • Bevare vannkvaliteten i Hurdalssjøen og sikre allmennheten tilgang til sjøen
  • Legge til rette for fiske- og villmarksturisme
  • Bedre kollektivtilbudet i bygda ved å jobbe fram bussruter til Eidsvoll Verk stasjon.
  • Aktivt bidra til etablering av flere ladestasjoner i bygda.
  • Bidra aktivt til at det kan fylles miljøvennlig drivstoff i Hurdal.
  • Opprettholde miljøstasjon i bygda
  • Si nei til søndagsåpne butikker på bakgrunn i sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**