Næringsutvikling

Hurdal sentrum, slik vi kjenner det., Foto: Morten Skåningsrud

Utarbeidelse av sentrumsplan og kommunedelplan for Østgreina er viktige tiltak for tilrettelegging for den lokale næringsutviklingen. Hurdal Venstre vil bidra til at kommunen aktivt legger til rette for at kunnskapsmiljøer etablerer seg i bygda for å utvikle nye innovative næringer, gjerne gjennom et eget «Bærekraftakademi» for deling av kunnskap.

Venstre vil:

  • Følge opp og støtte matprosjektet (ureist mat)
  • Legge til rette for landbruk og tradisjonell, lokal næring som en del av veksten.
  • At kommunen i størst mulig grad benytter seg av kortreist mat og økologisk mat.
  • Følge opp og støtte tre-prosjektet, med mål om lokal produksjon.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**