Politisk regnskap 2011 – 2015

Hurdal Venstre mener at også den siste kommunestyreperioden har vært preget av svært godt samarbeid mellom de politiske partiene. Dette er en arbeidsform vi ønsker å bygge videre på, og som vi mener er en forutsetning for å lykkes med en god samfunnsutvikling til det beste for Hurdals innbyggere.

Hurdal Venstre har i inneværende periode hatt 6 representanter i kommunestyret, hvorav en av representantene har vært Ordfører.

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi i inneværende periode oppnådd blant annet:

 • Vi har en forsvarlig kommuneøkonomi og god økonomistyring
 • Bygd ny skole – kultursenter og idrettshall
 • Solgt de tre gamle skolene og bidratt til å få i gang næringsvirksomhet i disse
 • Tatt i bruk nytt helsehus
 • Tilrettelagt nye lokaler for ungdomsklubben og øvrige lag og foreninger i bygda
 • Utarbeidet ny sentrumsplan
 • Utarbeidet ny kommunedelplan for Østgrenda
 • Full barnehagedekning
 • Tilgang for alle som ønsker det til skolefritidsordningen
 • Innført lokal miljøstasjon én uke hver vår og høst
 • Serviceerklæringer med tidsfrister innenfor plan og næring
 • Redusert saksbehandlingstiden i samme etat
 • Økt tilbudet for gravide og innenfor barnevernet
 • Redusert saltbruken om vinteren
 • Hurdal kommune hadde i 2014 en befolkningsvekst som var større enn gjennomsnittet i Akershus
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**