Venstre øker satsingen på entreprenørskap

Fylkesordførerkandidat for Buskerud Venstre Anders Wengen, Hurum Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og nestleder i Venstre Ola Elvestuen tidligere i sommer i forbindelse med utspillet om elektrisk hurtigbåt., Foto: Anne Sofie Riseng

– Skal vi få til vekst, må næringsliv med vekstpotensial få tilgang på kapital. Det sier Hurum Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og får støtte av Buskerud Venstres toppkandidat Anders Wengen og Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Øker tilgangen på risikokapital
– I møte med de utfordringen vi har i det norske arbeidsmarkedet er det viktig å jobbe frem de bedriftene som allerede har gode produkter og tjenester, men som ikke har kapital til å få tatt ut veksten. Med det nye pre-såkornfondet Venstre fikk gjennomslag for i revidert nasjonalbudsjett vil flere få mulighet til å skape lønnsom vekst og lokale arbeidsplasser.

– Denne nye pre-såkornfond- ordningen fyller et tomrom i virkemiddelapparatet. Dette er helt nødvendig for øke tilgangen på risikokapital i den tidlige gründerfasen. Det betyr forhåpentligvis også at flere private investorer ønsker å investere langt tidligere i gründerfasen, og det betyr at sjansen øker for at flere gründere lykkes, sier Ola Elvestuen.

– Vi vet vi står foran enorme utfordringer knyttet sysselsetting. Enkelte frykter at vi ved slutten av året har mistet så mye som 70 000 arbeidsplasser i konkurranseutsatt næring. Nå må alle gjøre det vi kan for å få tatt ut potensialet i det resterende næringslivet, samt å øke innsatsen knyttet til forskning, utvikling og innovasjon.

Penger, pengesedler, sedler Dette er alles ansvar
– Å legge til rette for et vekstkraftig næringsliv er like mye kommunen og fylkeskommunen sitt ansvar som staten, sier Wengen.

– Når det nå endelig kommer på plass ordninger som dette, er det vår jobb som lokale og regionale politikere å sørge for at vårt lokale næringsliv kjenner til ordningene og benytter seg av de. Buskerud er proppfullt av muligheter, av høykompetente miljøer og av en kreativ og aktiv befolkning. Dette paret med risikokapital gir gode muligheter.

Hurum på 244. plass
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) rangerer hvert år landets kommuner. Kåringen er basert på en måling av norske kommuners attraktivitet og vekstkraft, basert på 22 ulike indikatorer knyttet til arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal attraktivitet og kommuneøkonomi. Her ender Hurum på plass 244 av 428 kommuner.

– Dette er for dårlig. Vi må jobbe på bred front for å bli mer attraktive både for potensielle innflyttere og for de som ønsker å etablere næring. Det er ikke minst viktig at alle som henvender seg til kommunen skal kjenne at de treffer noen «hjemme» og møtes med respekt, rask respons og god rådgivning, sier Homme Mathisen.

Rom for vekst
– Vi vet at det er rom for ytterligere vekst her i Hurum, ikke minst i det eksisterende næringslivet, understreker Homme Mathisen. Vi har en rekke lønnsomme mellomstore bedrifter med både ideer og vilje til vekst, men som ikke har muligheten til å ta den finansielle risikoen som kreves. Med denne ordningen vil risikoen bli lavere og flere får muligheten til å satse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**