Grønn vekst

Verden går mot et grønt skifte.

Den beveger raskt fra en fossil økonomi og tilhørende forurensing, til velstandsutvikling basert på en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Vestby Venstre skal gå foran for satsing på grønn vekst i Vestby kommune.

Venstre vil:

Lage en tydelig, fremtidsrettet næringsstrategi i samarbeid med lokale interesser og ressurser.

At kommunen bruker sin innkjøpskraft til å hente inn tjenester fra miljøbevisste, nyskapende bedrifter.

Tilrettelegge for helårsturisme i tett samarbeid med lokale lag og næringsinteresser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**