Miljø – en grønn kommune

Vestby Venstre vil omskape Vestby til en grønn kommune. Vi vil ta vare på de gode kvalitetene ved stedene i Vestby, samtidig som vi vil utvikle kommunen fra en tradisjonell forstadskommune til en grønn kommune.

Venstre vil:

✔ At alle fremtidige kommunale anskaffelser skal ha miljøpåvirkning som tildelingskriterium.

✔ Sette ambisiøse mål for å minske energiforbruket og CO2-utslipp i alle offentlige bygg.

✔ At kommunale arealplaner skal være i tråd med vedtatte utviklingsstrategier som verner viktige og sårbare kultur- og friluftsområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**