Møt 3.kandidat Sesselja Bigseth

Navn: Sesselja Bigseth

Aktuell fordi: 3.kandidat på Venstres liste ved kommunevalget

Alder: 40 (født i 1975 )

Jobb: Journalist

Utdannelse: BA (Hons) Journalism Studies fra Falmouth College of Arts, England

Familie: Gift, to barn

Bor: Brennlia

I Venstre: Jeg meldte meg inn i Venstre i 2009 fordi jeg så at Venstre var det eneste partiet med en prinsipiell holdning til personvern. Det ønsket jeg å støtte. At Venstre også har en miljøpolitikk som gjennomsyrer alle felt og kjemper for de svakeste i samfunnet, gjorde valget enkelt.

Før jeg flyttet til Eidsvoll i 2013, var jeg aktiv i Nes Venstre, hvor jeg satt i styret i flere år. I perioden 2011-2013 representerte jeg Venstre i utvalg for næring og kultur og var 1. varamedlem til kommunestyret i Nes. Jeg jobbet som informasjonsarbeider for Venstre på stortinget sommeren 2011.

Jeg brenner for: Klima og miljø, småbedrifters vilkår, og individets frihet. Lokalt ønsker jeg å være en pådriver for at klimaplanen i kommunen følges; hindre nedbygging av verdifull matjord; styrke Sundet som kommunesenter; og utvikle nordbygda.

 

Du kan kontakte meg:

Epost: [email protected]

Mobil: 417 48 111

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**