Hvorfor stemme Venstre?

Under er Kristian Rød sitt leserinnlegg “Hvorfor stemme Venstre” gjengitt i sin helhet.

Kommunevalget i Sunndal 2015.

Hvorfor stemme Venstre?

Hvis du er en liberalist eller har liberalistiske verdier i bunn kan Venstre være partiet for deg. Hva avgjør om man er en liberalist? Hvis en vil unngå å lese politisk teori, og det vil vi vel alle, kan en gå fra sak til sak og kjenne etter hva man mener. Her kommer noen eksempler:

– tiggeforbud: helt åpenbart er dette helt på viddene, rett og slett fordi en ikke kan nekte noen å be om hjelp.

– statlig overvåkning: dette bør holdes på et absolutt minimum. En må kunne stole på at staten holder seg for god til å overvåke sine borgere. Overvåkning fører til mistenksomhet, mindre utfoldelse og frykt. Det er rimelig skremmende at PST føler seg berettiget til å konfiskere journalistisk råmateriale.

– generell bevæpning av politiet: samfunnet blir mindre mindre trygt med en slik bevæpning, eller sagt med andre ord, jeg føler meg mindre trygg med dette.

– selvbestemmelse over egen kropp (og sinn): denne er nær absolutt.

– ytringsfrihet: bare fordi en ikke tåler å høre andre sine ytringer skal en ikke forby det, men man kan åpenbart mane til moderasjon av språkbruken. Enhver innskrenkning gjør samfunnet mindre åpent.

– bruken av glattcelle: Norge får refs igjen og det blir kalt en systematisk misbruk av glattcelle. En bruker sterke ord om dette, tortur, og det er rett og slett skammelig. Dette kan vi ikke være bekjent av.

Hva krever vi av våre tillitsvalgte? For min del er det nødvendig at de er ærlige, det vil si at de holder tåkelegging på et minimum, gjør en innsats for å holde politiske prosesser åpne og at de er i stand til å ta avgjørelser fra et prinsipielt grunnlag. Hvis noe er riktig å gjøre, bør en gjøre det uansett om det kan bli ukomfortabelt eller vanskelig.

Hvorfor ikke stemme Venstre?

Kristian Rød, medlem av Venstre og 7. plass på valglista i Sunndal.

PS: Legg gjerne merke til at teksten ovenfor er helt blottet for ironiseringer over Arbeiderpartiets styre og flertall i Sunndal.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**