Liberale verdier i praksis –

Venstres visjon for demokrati og forvaltning

Kvalitetstjenester er viktigere enn struktur

Venstre ønsker å gi Bærums borgere det beste og mest kostnadseffektive tjenestetilbudet, samtidig som vi øker deres innflytelse over egen hverdag. Dette krever en sterk kommuneforvaltning, gjerne med oppgaver overført fra statlig og fylkeskommunalt nivå, noe Venstre vil arbeide for både i Bærum og på Stortinget.

Det er ikke sikkert at dagens organisering av Bærum kommune er den mest hensiktsmessige strukturen for dette, og vi er derfor åpne for andre løsninger sammen med våre nabokommuner. Hensynet til borgerne kommer før hensynet til dagens organisasjon.

Åpenhet gir bedre resultater

Et av demokratiets viktigste prinsipper er at åpne politiske og administrative prosesser gjør borgerne mer engasjert og gir bedre resultater. For å forbedre dette i Bærum ønsker Venstre å gjøre det lettere for borgerne å få informasjon om hva som skjer i forvaltningen, uten å måtte lete det frem fra kilder de ikke har noe forhold til.

Digital forenkling er nødvendig

Vi er i større og større grad vant til å ha digital tilgang til forskjellige tjenester, og gjerne også valgfrihet mellom de forskjellige digitale verktøyene våre – telefon, datamaskin eller nettbrett. Selv om kommunen ikke skal bruke store ressurser på å være ledende i denne utviklingen, er det viktig at man ikke henger for langt bak utviklingen i resten av samfunnet, og i privat næringsliv spesielt. Kommunen bør derfor samarbeide med private eller andre offentlige aktører for å digitalisere tjenester, med åpne standarder der dette er mulig.

Venstre vil:

  • Arbeide for at kommunen skal overta tjenester og oppgaver fra statlig og fylkeskommunalt nivå som følge av en kommunereform;
  • Vurdere tett samarbeid eller sammenslåing med kommuner som Asker, Hole og andre nærliggende kommuner, for å skape en stor kommune bedre rustet til å utføre disse oppgavene;
  • Øke åpenhet i forvaltningen og engasjement blant borgerne ved å publisere informasjon om saker og prosesser i både tradisjonelle og nye, sosiale medier, og i enda større grad enn i dag.
  • Tilby helhetlige og brukervennlige digitale løsninger basert på åpne standarder i samarbeid med andre aktører med riktig kompetanse.
  • Bærum Venstre er mot innføring av eiendomsskatt i Bærum Kommune, og vil i det lengste unngå en slik skattlegging.

Arbeidsmiljø og sykefravær

Venstre ønsker at de dyktige medarbeiderne i kommunen skal trives i et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Sykefraværet i pleie og omsorgsyrkene er for høyt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**