Kyss en kvinne

Carola Karl Urvik, gruppeleder Vefsn Venstre, Foto: Per Anders Hoel, Vårt Land

Nei, kryss en kvinne skulle det egentlig stå, men nå ble du kanskje interessert til å lese videre? Det er over 100 år siden at kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge, og 89 år siden Aasa Helgesen, som for øvrig også var jordmor, ble valgt som Norges første kvinnelige ordfører. Høstens lokalvalg nærmer seg med stormskritt, og dessverre er det fortsatt slik at kvinner i Norge er underrepresentert i de fleste kommune- og bystyresalene, og særlig maktposisjoner og ordførerverv er fortsatt forbeholdt mange middelaldrende menn. Vefsn er intet unntak, tvert imot. En kjent kvinnelig lokalpolitiker kommenterte på Facebook-veggen min for en stund siden at hun tror det må et jordskjelv til i Vefsn for at jeg blir ordfører. Står tiden stille i Vefsn som kun har hatt én kvinnelig ordfører noensinne?

Kjønn bør ikke være det eneste utslagsgivende for å bli valgt til en viktig posisjon, men det er viktig med en representativ balanse, fordi kvinner har en annen erfaring enn menn. Kvinner har andre prioriteringer og andre nettverk.

Kvinner og menn utøver makt ikke nødvendigvis på samme måte, men det betyr ikke at kvinner er dårligere eller ”må fikses” på for å være egnet til å drive politikk. Det er den politiske kulturen og systemet som må gjøres noe med.

For å ”pynte” litt på listene har noen av partiene nominert annenhver kvinne, men det er et trasig syn at kun Venstre av alle partiene stiller med en kvinnelig ordførerkandidat. Er lokalpolitikken i Vefsn såpass krevende at det var umulig å finne kvinner som vil stå på topp? Eller er det heller slik at menn tviholder på sine posisjoner og troner øverst på partilistene fordi de mener å være bedre egnet? Eller er det begge deler? For Venstre er likestilling en kjerneverdi. Et samfunn som ikke er likestilt vil aldri være et helt fritt samfunn.

Derfor min oppfordring til vefsninger: kryss av for en kvinne, og gjerne flere for å sikre en ekstra stemme til dem. Eller gi slengere til kvinner du ønsker inn i kommunestyret i Vefsn. Hele poenget med å krysse kvinner er å sikre demokratiet. Det er vel ikke bra nok at 80% av landets ordførere i dag er menn i likestillingslandet Norge? Og det er definitivt for dårlig at kun 773 av alle årets 2521 ordførerkandidatene er kvinner. Men viktigst av alt: bruk din stemme ved årets valg. Demokratiet er sterkest når alle er med.

Og sist men ikke minst: Jeg og mitt parti Venstre er levende opptatt av et folkestyre hvor politikere er talerør for menneskene som velger dem inn i kommune- og bystyresalene rundt om i landet, nettopp for å ivareta innbyggernes interesser, og ikke for å bestemme hvordan ting skal bli. Eller for å si det med Erik Bye: ”Politikere skal huske hver morgen at de er folkets tjenere, ikke dets herrer”.

Carola Karl Urvik, jordmor og ordførerkandidat for Venstre i Vefsn

Les også denne omtalen i Helgelendingen: Mennene troner på partilistene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**