Ytre og indre Malvik

Malvik, Foto:Kerstin Leistad

Senterpartiets Ole Herman Sveian fant det i sommer nødvendig å fortelle Malvikbladets lesere at det ikke må «holdes liv i en kunstig konflikt mellom ytre deler av kommunen og kommunesenteret Hommelvik». Innspillet er vel en bekreftelse på at det er en motsetning, og at det ikke er politisk påfunn. Sveian sier «Det kan virke som enkelte bruker den påståtte konflikten mellom indre og ytre for å høste noen ekstra stemmer». Sveian legger ikke skjul på at han gjerne vil ha ordførerklubba. Hans utspill kan jo mistenkes for nettopp være for å sikre flere stemmer – kanskje i Hommelvik.

Dårlig tegn
Det er også andre som legger vekt på at det ikke er motsetninger i kommunen, som oftest kommer disse selv fra Hommelvik.
Malvik er på mange måter en delt kommune, og hvis en ikke erkjenner det er det vanskelig å håndtere politisk. For det første er kommunen delt politisk med et overveldende rødt flertall i Hommelvik, mens det blir mer borgerlig jo nærmere du kommer Trondheim. Den sterke arbeiderkulturen i Hommelvik er på mange måter positiv, men kan oppleves fremmed i andre deler av kommunen.
Idrettslag, korps og organisasjoner har ikke så mye samarbeid som en kunne vente med så korte avstander mellom tettstedene.
Undersøkelsen om synet på kommunesammenslåing viste også at folk i Hommelvik lener seg mot Stjørdal, mens Vikhammer, Saksvik og Sveberg lener seg mer mot Trondheim. Flertallet mener at kommunen slik den er i dag klarer seg alene.

Politiske valg
Det politiske spørsmålet er om det er grunnlag for å påstå at Hommelvik har vært prioritert fremfor Vikhammer i den siste perioden med rød-grønt flertall. Venstre mener det har vært slik. De siste årene er det ikke gjort noe framskritt i arbeidet med sentrumsplanen for Vikhammer, et svært viktig spørsmål for denne delen av kommunen. Hommelvik har fått sentrumsplan som legger grunnlag for en god utvikling der. Jeg hadde gleden av å sitte flere år i styret for Hommelvik sjøside. Der fikk jeg være med å legge rammene for et fantastisk boligprosjekt som gir kommunesenteret mange flere innbyggere og en unik kontakt med fjorden. Nå må vi få til noe av det samme på Vikhammer.

Kulturlivet
Hele Malvik har et enestående rikt kulturliv. I siste periode ble det gjort et forhastet vedtak om nytt kulturhus i Hommelvik. Det vedtaket ble gjort med knappes mulig flertall, uten en god behandling om hvor det skulle ligge og når det skulle bygges. Hvis jeg ikke husker helt feil var Senterpartiet delt på midten i den saken.
Venstre ville bygge «Bruket» sammen med ny ungdomsskole – av flere grunner. Det må vi legge bak oss, og glede oss over det tilbudet kulturhuset er.
Sveian og Senterpartiet har nylig gått ut med et nei til nytt samfunnshus på Vikhammer. Venstre vil at det skal bli første byggetrinn på en ny ungdomsskole. Et Vikhammer som vil være i rivende utvikling de neste årene trenger noe bedre enn et utdatert bygg som fagfolk mener ikke holder mål. Senterpartiet vil heller bruke et ukjent antall millioner på å rehabilitere et bygg som ikke har noen framtid.
Det er mye vi står sammen om, mellom partiene, og mellom ytre og indre – selvfølgelig er det slik. Det viktigste er å bygge de to ungdomsskolene i kommende periode – samtidig.
Skal vi lykkes med å få samlet troppene i Malvik om felles løft er det viktig å erkjenne at det er utfordring i en kommune som svært mange opplever som delt.

 

Torgeir Anda

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**