En god skole for dine barn

Skolen er den viktigste institusjonen som ivaretar barna våre utenom hjemmet. Derfor må vi legge til rette for en skole som er et godt sted å være for både elever og ansatte, med utgangspunkt i den offentlige skolen. Alle elever skal ha et fellesskap å være i som gir mestringsglede og som sikrer læring og personlig utvikling gjennom tilpasset opplæring; uansett evner. Det viktigste for en god skole er gode lærere, og å gi disse frihet og tillit. Ved å åpne for nye karriereveier, fjerne tidstyver og å tilby etterutdanning til lærerne vil Venstre sikre en effektiv og kunnskapsrik skole.

Forventninger og kriterier for kvalitet i skolen må være klart beskrevet for både politikere i de besluttende organer, for skoleledelse og foresatte. Venstre tror at god ledelse bidrar til å skape gode lærere. Det er viktig at skoleledelsen har fokus på pedagogisk faglig utvikling i skolen og legger til rette for kompetanseheving og egenutvikling for den enkelte lærer. Den enkelte lærer har ansvar for å holde seg faglig oppdatert. For å skape en god læringsarena for elevene, er det viktig med økt kompetanse og fokus på klasseledelse.

Venstre vil:

 • ha en god offentlig skole
 • sikre at skoleeier og foresatte har god kjennskap til innholdet i skolen og at skolen skal ha klare mål på kvalitet og fast evaluering
 • at lærerne skal ha en god leder
 • styrke læreren gjennom at alle lærere får et kompetanseår med faglig oppdatering og fordypning
 • at skolen og den enkelte lærer skal ha økt kompetanse og fokus på god klasseledelse og tilpasset opplæring

Videregående skole:

 • gi høyere status til fagutdanninger
 • sikre at alle elever som tar fagutdanning er sikret lærlingplass
 • sikre gode og rimlege botilbud for elever nært skolen
 • sikre tiltak mot frafall i skolen
 • ha en bevisst holdning om at attraktive og trygge skoler er den beste regionale utviklinga av fylket vårt
 • at det skal være helsesøster sosialtjeneste og psykolog tilgjengelig på alle skoler.
 • sette inn tiltak som virker for å motvirke frafall
 • styrke praktiske og estetiske fag i den videregående skolen med håndverk og kunstfag
 • opprettholde den desentraliserte videregående skolestrukturen
 • legge til rette for alternativ pedagogikk
 • forsterke skolebibliotekenes rolle
 • styrke nynorsk som skriftspråk i skolen, offentlig sektor og som hovedmål
 • at alle skoler skal tilby utdannelses- og yrkesveiledning gjennom et rådgiverteam bestående av en lærer, en ekstern rådgiver og en foresatt
 • øke budsjettet for vedlikehold og rehabilitering av videregående skoler
 • innføre systematisk evaluering av lærere slik at lærere kan få tilbakemelding på sitt arbeid fra skoleledelsen, kolleger og elever
 • sikre trygg skolevei
 • sikre trygge skolebusser med nok sitteplasser og sikkerhetseler til alle
 • utvikle gode alternativ for praksis/arbeid for unge som er skolelei etter ungdomsskolen.

Høyskole:

 • videreutvikle samarbeidet mellom høgskolene i fylket
 • bevilge midler til flere stipendiater- og professorstillinger
 • at høgskolene skal være bevisst sitt regionale ansvar
 • jobbe for varig statlig finansiering av Høgskolesenteret i Kristiansund
 • at det skal etableres fagskoletilbud innen petroleumsfag i Kristiansund
 • jobbe for aktiv bruk av det regionale forskningsfondet
 • fremme forskningssamarbeid mellom høgskoler og regionmuseum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**