Valgliste 2015

Sveio Venstre stiller med følgjande liste til kommunevalet 2015:

Plass Etternamn Fornamn Født Bustad/krins
1 Angeltveit Trond 1981 Rophus
2 Haugen Reidun 1954 Mølstre
3 Haga Leif Sverre 1986 Sveio
4 Berg Sivert 1957 Sveio
5 Enerstvedt Elisabeth 1965 Tjernagel
6 Nesse Svein Magnar 1950 Nordre Vikse
7 Enerstvedt Inger Hilde 1969 Lyngholm
8 Røkenes Tor 1970 Røykenes
9 Våga Tove 1958 Lyngholm
10 Erdalsdal Jarle 1960 Sveio
11 Røkenes Paula 1979 Røykenes
12 Lønning Tore 1967 Emberland
13 Norman Anne Irene 1969 Emberland
14 Mjånes Willy 1978 Haugland
15 Enerstvedt Jan 1948 Førde
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**