Ber administrasjonen redergjør for legemangel

Øivind Leren

– Vi som kommune har et særlig viktig ansvar for våre innbyggere for at de har tilgang til øyeblikkelig hjelp hos legevakta døgnet rundt, nå sviktet vi alle, sier Falkevik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Komite for helse og velferd avholder sitt siste møte for perioden mandag 17. august, der Venstres representant Steffen Falkevik har bedt kommunalsjef Liv Stette redegjøre for hvordan legemangelen på legevakta kunne oppstå sist helg.

Falkevik er både sint og redd etter at Ålesundsregionen ble stående uten en ansvarlig lege i mange timer.
– Vi som kommune har et særlig viktig ansvar for våre innbyggere for at de har tilgang til øyeblikkelig hjelp hos legevakta døgnet rundt, nå sviktet vi alle, sier Falkevik.
Falkevik peker på at spesielt mange sykehjem og hjemmebasert omsorg tidvis har behov for å prate med legevakten om oppfølging, behandling og medisinering av pasienter, når vi tar fra dem dette er de plutselig veldig alene og får et stort ansvar på seg, som egentlig ikke skal ligge på de.
Han har også bedt administrasjonen redegjøre for hvordan dette ikke skal skje igjen.
For mange av pasientene er det en voldsom belastning
Venstre ønsket ekstra lege i 2012
Allerede i 2012 i forbindelse med budsjett og premissgivende bestilling la Venstre inn ønske om en ekstra lege på legevakta i Ålesund. Vi så allerede den gang at det var et behov, særlig for en del sykehjemspasienter som blir nødt å forlate sykehjemmet på kveld, natt og helg å reise til legevakta for å få forsvarlig helsehjelp. Vi ønsket den gang å styrke legevakta med en lege som kunne kjøre ut til pasienten, enten det var på sykehjem, eller hjem til barn og eldre som lå syke hjemme.
– For mange av pasientene er det en voldsom belastning å enten måtte ta seg til legevakta selv, eller bli transportert med ambulanse frem og tilbake for enkle behandlinger, det er heller ingen verdighet i det når en er gammel og syk, sier Falkevik.
Drammen er en av de kommunene som har tatt tak, og fått gode resultater. For eksempel kjøres 400 pasienter frem og tilbake fra sykehjem i Bergen med ambulanse, tall for Ålesundsregionen er ikke tilgjengelige. Nå har Drammen legevakt over 2600 hjemmebesøk i året til pasienter som enten har vanskelig for å ta seg til legevakt, eller som opplever det som en stor belastning å reise dit.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**