Ingen omkamp om Lekelandstomta

Signy Gjærum, Foto: Signy Gjærum

Lekelandstomta har i realiteten ligget brakk i 8-10 år nå. Og ulike vekster har ganske riktig tatt arealet tilbake. Av enkelte avisinnlegg kan man få den oppfatning at vi politikere ikke visste hva vi gjorde da bystyret sluttbehandlet og enstemmig vedtok ny reguleringsplan i møte 02.10.2014. Og noen mener visst at man bør ta en omkamp (!) på dette.

Skien Venstre ønsker ikke omkamp om Lekelandstomta. Bystyret visste hva godt hva man gjorde . Bystyret var fornøyd med planen. I planen avsettes store areal til grøntområde, fellesområde – samtidig som vi får godt planlagte og sentrumsnære boliger. Planen er gjennomarbeidet og den er tillitvekkende. Og den ble som sagt enstemmig vedtatt for ca 1 år siden. Så noen omkamp, med de konsekvenser det ville få, blir det ikke.

Signy Gjærum ( V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**