Leserinnlegg: Bedre næringsutvikling

Kaupanes
Eigersund Venstre

Mye spennende utvikling av næring skjer i Eigersund. Det er flere initiativ som går ut på å bygge nye næringsområder og flere virksomheter skaper gode resultater. Vi må likevel spør oss jevnlig om de strategiene for næringsutvikling, som både private og offentlige virksomheter har valgt, er den mest optimale for vår region.

Noen strategier kan være riktige på kort sikt, men blir feil på lang sikt. Noen strategier blir riktig for den enkelte virksomhet, men blir feil for industriklyngen. Noen strategier er økonomisk kostnadseffektive og realiserbare, men ikke tilstrekkelig for å konkurrere mot de som satser mer og på lengre sikt.

Eigersund Venstre har programfestet å bidra mer innen utvikling av næring i kommunen. Kommunens instrument for å bidra, er det kommunale foretaket Eigersund Næring og Havn. Kommunen har også eierandeler i energiselskapene Dalane Energi og Lyse. Gjennom disse virksomhetene kan politiske initiativ gi økt utvikling i kommunen. Kommunen legger også viktige føringer for næringslivet gjennom arealplanlegging.

Hva kan Venstre bidra med? Venstre ønsker et økt samarbeid mellom kommunen og private næringsaktører. Tradisjonelt er kommunens bidrag avsluttet når kommunen har sørget for å legge til rette for utbygging av næringsområder. Venstre vil mer. Eigersund Næring og Havn må dele utviklingsstrategi med bedriftene i kommunen. Det er når virksomheter setter felles målsetning at man kan gjøre en forskjell. Virksomheter som holder til i samme område med ulike ønsker og behov har liten nytte av hverandre. Her er det kommunen som må komme med initiativet for å samordne mål og utviklingsstrategi.

Mer må også gjøres enn å dele utviklingsstrategi. Det må også lages en plan for hvordan den ønskede utviklingen skal oppnås. Planen må være konkret og bindende for alle parter.

Selv om planen er lagt og mange er med, må dette følges opp. Avvik fra planen må gi korrigerende tiltak. De ressursene som brukes på dette må til slutt kunne måles i et økt overskudd.

Venstre ønsker ikke å være en initiativtaker til nok et forum hvor alle blir enige om problemer og utfordringer for deretter å gå hver til sitt for å løse problemene alene. Eigersund Næring og Havn må derfor bli mer enn en kaibygger og diskusjonspartner.

Venstre ønsker også å bidra i valg av strategi for næringsutviklingen i kommunen. Fokuset må flyttes fra hva man har historiske grunner for drive med, til å tilpasse næringene til framtidas behov. Det finnes en framtid for de som klarer å identifisere de rette mulighetene og sette alle tilgjenglige ressurser på å realisere dem.

For Venstre er næringsutvikling viktig å lykkes med, spesielt når oljerelatert industri begynner å redusere sin aktivitet. Dette vil vi gjerne også være med å få til i Eigersund.

 

Øyvind Misje (Førstekandidat Eigersund Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**