Bodø Venstre reagerer sterkt på at opposisjonen varsler omkamp om parkeringsløsningen i sentrum

Bodø Bystyre, Foto: Bodø kommune

“En ny drakamp om parkeringsløsning er det siste sentrum i Bodø trenger.” sier Venstres Ida G. Johnsen og Terje Cruickshank. “Vi trenger politikere som aksepterer Bystyrets vedtak og som evner å gjennomføre planene som er vedtatt.”

Ingen nye momenter er kommet i saken. At opposisjonen nå varsler omkamp om parkeringsanlegget skaper unødvendig støy om en parkeringssituasjon som krever handling, ikke somling fra politikerne. Dessuten er det respektløst overfor de demokratiske prosessene som ledet til at flertallet stemte for Solparken/Rådusparken. Det ble gjort et grundig arbeid i forkant av at Solparken/Rådhusparken ble valgt som parkeringsløsning for sentrum. Næringsliv og sentrumsaktører støttet vedtaket. Vi valgte den grønneste, mest sentrale og mest fremtidsrettede løsningen for sentrum.

“Opposisjonen må akseptere at de tapte saken om parkeringsanlegget. Get over it, og se fremover, sier Venstres førstekandidat Ida G. Johnsen,

Bodø Venstre har hele tiden vært klare på at de ønsker å realisere anlegget i Solparken/Rådhusparken først og fremst. Denne løsningen er grønnere, fordi den legger hele anlegget under parken. Den har også større kapasitet, og ligger mer sentralt plassert i forhold til den fremtidige sentrumsutviklingen. På sikt kan vi flytte gateparkerte biler inn i Solparkenanlegget, og dermed få en triveligere by. Nye prosjekter på meieri/branntomt og posthus, samt nytt rådhus, kan inngå med plasser i garasjen, og gi prosjektet bedre økonomi.

Det har vært nok vingling og somling om parkeringsløsningen i sentrum. Det beste for sentrum er nå at vi samarbeider og setter alle kluter til for å få satt Bystyrets vedtak ut i livet. Anlegget i Solparken/Rådhusparken må realiseres så fort som mulig.

Bodø trenger politikere som tåler å tape, og som evner å gå videre. Utspillet fra opposisjonen lukter omkamp for omkampens skyld. Sentrum trenger samarbeid og oppslutning om sentrumsutviklingen, og politikere som heier frem gjennomføringen av planene som vedtas.

Lenke til artikkel i AN

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**