Dagens kandidat: Gerard Doetjes

Foto: Privat

Fredrikstad Venstres sjettekandidat til bystyret er Gerard Doetjes. Han er nestleder i lokallaget og utdannet språkviter.

Gerard arbeider som studieleder på Høgskolen i Østfold og har tidligere vært seksjonsleder ved Fremmedspråksenteret der.
Av saker som særlig opptar Gerard er budsjettbalanse og nye arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**