En skole for kunnskap og like muligheter

Gjennom hele oppveksten har samfunnet og kommunen et ansvar for utvikling av våre ferdigheter. skolelærere og barnehageansatte har i stor grad mulighet til å påvirke et barns utvikling og har således en svært viktig jobb.

Inderøy venstre ønsker en skole for kunnskap og like muligheter. En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn og som kommune, er å sørge for at ungdom kan gå ut i arbeidslivet med kunnskap, nysgjerrighet og ferdigheter. det er viktig å ha med seg for å bidra til nyskaping både i privat og offentlig sektor.

 

Inderøy Venstre vil:

  • Overføre elevene ved Lyngstad skole til Utøy skole, forutsatt at skoleområdet på Lyngstad kommer lokalbefolkningen tilgode.
  • Bekjempe frafall i videregående opplæring ved å sette inn tiltak tidlig i grunnskolen.
  • gi den enkelte skole mulighet til å velge egne valgfag.
  • styrke satsingen på etterutdanning av lærere.
  • at barnehagesatsene og SFO skal være inntektsgraderte.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**