Ønsker du å bygge igjen byfjorden?

Kaldnes og Kanalen, Foto: Joke Verwaard

I dagens Tønsbergs Blad blir vår ordførerkandidat Suzy Haugan intervjuet om hvordan vi ønsker fremtidens utbygging i Tønsberg skal se ut. Hele leserinnlegget henne kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Som en visuelt orientert og engasjert Tønsbergbeboer – med hjerte for byfjorden – har jeg med skepsis sett «wall of Kaldnes» vokse frem. Eller «blokkene på Kaldnes» som de er bedre kjent som.

Jeg er enig vi skal bygge høyere i sentrum nær kollektivknutepunktene. Jeg er enig vi kan bygge på Kaldnesområdet – her ligger ikke tusen år gammel historikk opptil 8 meter ned i bakken som vi må ta hensyn til.

Men

Jeg mener dette blir for tett, for kjedelig, for grått. Folk former bygg. Så former byggene folk. Sånn er det faktisk. Hvor trivelig blir dette området etterhvert som blokk for blokk puttes på?

Ønsker vi å bygge igjen byfjorden?

Og ikke minst – vi har aldri tatt en prinsipiell diskusjon på om vi ønsker å bygge igjen byfjorden.

For det er faktisk det som skjer nå. Tenk litt på det.

Det ligger flere planer om å pæle i fjorden for å bygge blokk på blokk ute i vannet.

Dette distanserer oss fra vannet mener jeg – istedenfor å bygge på en slik måte, at vannkanten er for alle, og at man faktisk kan putte en finger i vannet og kjenne på det. Se til Drammen, der har de fine stier langs kanalen flere steder.

Blokklandskapet på Kaldnes inviterer ikke andre til å gå rundt på området- enn de som bor der.

Og nå kommer den ultimate boligblokka som en har vært freidige nok til å navngi «Signaturen». Akkurat som om blokka er noe mer enn leiligheter til privatpersoner. Plassering, innhold og høyde blir helt feil.

Vi i Venstre har jobbet mot et så høyt bygg. Vår representant i utvalg for bygg og areal – Aina Dahl har stemt mot høyblokka, og etterlyst bruk av «estetikkparagrafen» i Plan og bygingsloven. Bystyregruppa stemte mot høyden på bygget også i bystyret.

Vi må huske på at Tønsberg er Norges eldste by – og vi har en identitet og en særegenhet vi må ta innover oss i byggeprosesser. Det betyr ikke at alt skal være vikingbygg, men det betyr at vi ikke behøver å ligne på alle andre byer med blokker fra 2000tallet.

Tøsen Tønsberg

Derfor ble jeg både flau og sint da jeg leste forsideoppslaget for et par uker tilbake – at utbyggere er så fornøyde med Tønsberg. «Tønsberg sier ja til alt». Er det så bra rykte å ha da? Utbyggere har selvfølgelig ideer og planer om hva de ønsker å gjøre med ulike områder- og det skal de. Men det er faktisk kommunens plikt og MULIGHET til å se det store bildet- og den visuelle sammehengen.

Jeg tror og mener vi kan bygge både høyt og til en viss grad tett på Kaldnes – med både en grønn og sosial profil på husene – uten å bygge igjen fjorden eller fjerne vannkanten fra folk i Tønsberg.

Venstre ønsker å ha et samarbeid med utbyggerne til å satse på utbygging av spennende bygg og boligområder med god energiutnyttelse og en tydeligere miljøprofil. Et konkret et eksempel kan være byhager som skaper både kortreist mat og tettere naboforhold. Vi ønsker leiligheter som er skapt for et mangfold i befolkningen blant annet gjennom å sette av noen leiligheter til boligsosiale formål og bygge leiligheter med utleiedel (ref. Stavanger)

Nå vet du iallefall hvilket parti du kan stemme på ved årets valg – om dette også er noe du mener.

Suzy
Suzy.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**