Vi må ha større ambisjoner

Foto: Stein Risstad Larsen

Det er ingen krise, men Malvik kommer langt under middels på “Kommunebarometert” fra Kommunal Rapport. Vi må ha ambisjoner om å gi et tilbud i kommunen som er bedre enn middels. Det sier Venstres førstekandidat Torgeir Anda i MalvikBladet lørdag 15. august..

“Kommunebarometeret», presentert i Kommunal Rapport, magasinet til norske kommuner er den mest troverdige rangeringen av tilbudet i kommunene. Jeg savner ambisjoner fra de partiene som har hatt makten de siste åtte årene. Høstens valg gir oss muligheten til å velge partier og personer som vi tror kan løfte oss et hakk videre, sier Torgeir Anda.

Mulig med forbedringer

Det er på tide med nye ideer og et skifte i den politiske ledelsen i kommunen, mener Torgeir Anda, som på vegne av Venstre har ambisjoner om å få til et skifte i rådhuset.

– Malvik har innbyggere med høy utdanning, høy inntekt og lite sykefravær. Det er mange ressurssterke tilflyttere til kommunen, som er plassert midt i smørøyet mellom storbyen Trondheim og flyplassen i Stjørdal, med nærkontakt med fjorden og marka og med et godt kollektivtilbud. En slik kommune skal være rimelig å drive. Alt er lagt til rette demografisk, men kommunen og politikerne har ikke klart å utnytte mulighetene, mener Torgeir Anda.

Paradoks

Venstres førstekandidat mener det er et paradoks at kommunen, ifølge NHOs vurdering, har svært dårlig kompetanse og kommer svært dårlig ut på saksbehandling på kommunebarometeret.

– Det er forståelig at partiene som har makten er godt fornøyd med det de har fått til. Det er ofte slik, uansett hvem som har ansvaret. Nå vil jeg ikke svartmale situasjonen i Malvik, men det er viktig å ha politiske ambisjoner om å gjøre det bedre enn midt på treet der Malvik er nå. Malvik kommer også dårligere ut på barometeret når vi sammenligner med Melhus, Klæbu, Skaun og Stjørdal. Det er vanskelig å se at det er gode grunner til det. Selv om det ikke er kritisk så er det store muligheter for forbedringer, sier Torgeir Anda.

Med en klype salt

Når kommunene sammenlignes på tjenestetilbudet bør resultatene studeres, mener Anda.

– Slike undersøkelser bør vi alltid ta med en klype salt, tall forteller ikke alt, men de forteller mye og bær studeres for å bli bedre. Malvik kommer på en 114. plass når det gjelder grunnskole. Men kommer på en 226. plass på eldreomsorg, 229. plass på barnevern, 229. plass på barnehager og 423. når det gjelder kommunenes økonomi. er langt under det vi må kunne forvente. Malvik kommune er svak også på helse med en 237. plass, sosial på 171. plass, for ikke å snakke om kultur med en plassering som nummer 336 av 428 kommuner. Alvorlig er det når saksbehandling rangeres på en 354. plass. Den beste plasseringen får Malvik på kostnadsnivå med 27. plass, og vann, avløp og renovasjon hvor kommunen kommer på en 150. plass, forklarer Torgeir Anda, som har brukt en del tid på å studere tabellene som fremkommer i kommunebarometeret.

– De som har sittet med styringen de siste årene må jo selvsagt ta ansvaret for at det er slik. Det er ikke betryggende når Ap og Sp mener det står bra til, dersom vi skal tro deres fremste folkevalgte, sier Torgeir Anda.

Ikke svartmaling

Han ønsker ikke å svartmale situasjonen, men oppfordrer velgerne til å gi andre partier og politikere tillit på valgdagen.

– Jeg ønsker som sagt ikke å svartmale, men selv når vi tar rapportene med en solid klype salt så kan det i alle fall bli mye bedre, også når vi sammenligner med tilsvarende kommuner. Dersom vi ser på rangeringen uten at det er korrigert for inntekt plasseres Malvik som kommune nummer 384. Klæbu kommer ut som kommune nummer 220, Melhus får plass nummer 238, Stjørdal 280, Skaun 258 og Trondheim på 119. plass. Den offisielle plasseringen når det er korrigert for inntektsnivå er at Malvik kommer som nummer 294, forklarer Torgeir Anda, som etterlyser ambisjoner og vilje til hardt arbeid blant dem som stiller til valg.

– Kanskje er det på tide med et skifte for å få inn nye krefter som kan ta tak i utfordringene kommunen har, med en forståelse av at hardt arbeid venter de som velges inn i kommunestyret i september, sier Venstres Torgeir Anda. Venstre har den siste fireårsperioden vært representert med to i kommunestyret, og har i dag ett medlem i formannskapet.

Fra artikkel i Malvikbladet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**