Vil ha friområder for hund

Hunden Amico, Steffen Falkevik

Venstre ønsker at kommunen tilrettelegger for friområder for hund i flere bydeler enn i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Hund
Steffen Falkevik med Amico

Venstre fikk gjennomslag for sitt forslag om å åpne flere områder for slipp av hund i bydelene. I dag har Ålesund kommune kun to områder som er godkjent for å slippe hund, Sørnesmarka på Aksla, og hundebana i Breivika.

Venstre er bekymret for den økende bruken av barnehager og skolegårder for hundelek og vil at kommunen tilrettelegger områder i alle bydeler for lek med hund.

– Flere og flere får seg hund, og trenger gode møteplasser med andre hunder, og andre hundeeiere. Venstre ønsker ikke at dette skal foregå der barn og andre leker, men på egnede avgrensede områder.

Det er også viktig for hunders livsutfoldelse at de får tilgang til områder hvor de kan løpe fritt og hvor de kan sosialisere seg med andre hunder. Venstre er opptatt av at det er en økende utfordring for mange at vi bygger stadig tettere, og mange bor i bygårder, da trenger vi gode møteplasser for hunder.

– Venstre mener det er viktig å tilrettelegge for god dyrevelferd gjennom slike tiltak, sier Falkevik som også er hundeeier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**