Forutsigbarhet og likebehandling

Foto: Geir Helge Sandsmark

Jeg er overbevist om at hele Haldens politiske miljø er blant dem som ønsker driverne av Erlandsens konditori all suksess og beundrer den jobben som gjøres. Enkelte har også tatt til orde for at det politiske miljøet skulle tatt makta direkte og behandlet søknaden selv, men man har valgt å forholde seg til det regelverk som finnes.

Inntil nylig har saken handlet om brukerstyrt personlig assistent (BPA). Saken er behandlet administrativt etter nasjonalt regelverk, endret ved årsskiftet. Behandlingen er også overprøvd og godkjent av fylkesmannen. En direkte politisk inngripen i en enkeltsak mens administrasjonen etablerer praktisering av et nytt regelverk ville reist en rekke spørsmål, blant annet om likebehandling.

Kafèdriften til Dagtia er et kreativt forsøk på å gi Daniel og Kim Robin en meningsfylt hverdag. Jeg er full av beundring for måten familiene og støttegruppen har stått på for de to unge mennene. Dette er nybrottsarbeid og en riktig vei å gå for å gi mennesker med særskilte behov en opplevelse av likeverd og mestring.

Nå har saken tatt en ny vending ved at man søker å finne andre mekanismer for finansiering. Driverne har søkt om direkte finansiering fra NAV. På sakskartet til formannskapet 20. august finner vi en sak der rådmannen innstiller på at kommunen støtter søknaden. Dette er et konstruktivt spor, som Venstres representanter vil støtte

I skrivende stund er det ingen som kjenner utfallet for denne søknaden og saken kan komme tilbake i nye former. Dette er vi i Venstre forberedt på og bidrar gjerne til bedre tilrettelegging for mennesker med særskilte behov. Dette kan omfatte næringspolitiske tiltak som MDGs Øivind Holt tar til orde for og gjerne med kreativitet innenfor regelverket som Terje Nohr oppfordrer til i Innhogg 18. juli. Samtidig må man ivareta helheten for alle aktuelle brukere av slike ordninger.

Fortsatt vil Venstre bidra til en politisk styring der forutsigbarhet og likebehandling ivaretas.

Inger Olsen
Styremedlem, Halden Venstre

Innlegget ble publisert i Halden Arbeiderblad 19. august

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**