Halden behøver ansvar og kultur

Foto: Lisa Kara Frøyland

kultur

Biblioteket, Blåseensemblet og barn og unges kulturtilbud trenger politikere som forsvarer dem etter valget. Det er derfor vi har sagt ja til å stå på listen til Halden Venstre.

De siste fire årene har Halden begynt på den vanskeligste omstillingen i historien. Kommunen gikk i 2014 med overskudd, og vi har begynt å nedbetale gjelden vår. Det er viktig. Vi mener det er viktig at dette arbeidet fortsetter. Halden kommune må ha en edruelig drift, fortsette å investere lite og fortsette å arbeide for bedre økonomisk balanse i årene som kommer. Det er også avgjørende for oss at ryddigheten i arbeidsfordelingen mellom politikk og administrasjon videreføres.

Priroritere kultur

Samtidig som dette arbeidet pågår må vi arbeide for å opprettholde et godt kulturtilbud i Halden. Venstre er det eneste partiet som klarer å kombinere en økonomisk ansvarlig, åpen og ryddig politikk med å prioritere kulturtilbudet. Vi vet at Geir Helge Sandsmark og Venstre har kjempet hardt og klart å få til å beholde Det Norske Blåseensemble i Halden. Vi vet at det har vært avgjørende å ha Venstre med på roret for å beholde åpningstidene på biblioteket. Vi vet at det vil være enda mer avgjørende fremover for å ha et kulturtilbud som ikke skal være et sosialpolitisk tiltak der vi syns synd på ungene, men et barne- og ungdomskulturtilbud som tar barn og unges aktiviteter, interesser og kultur på alvor, at Venstre er med på å styre byen videre.

Barn og unge

Barn og unge fortjener et godt kulturtilbud som tar de og deres behov på alvor. Ungdomsklubben, Rockehuset og kulturskolen skal være viktige arenaer for at barn og unge kan uttrykke seg kreativt, skape sosiale nettverk og oppleve mestring. Det er avgjørende at vi prioriterer det faglige tilbudet til ungdom høyere. De ansatte må ha relevant kompetanse. Vi må få etablert en ungdomsplan som ser alle tiltakene i ulike sektorer i sammenheng, og sørger for at vi bruker ressursene best mulig for ungdommene våre. Vi skal ha et velfungerende ungdomsråd som taler de unges sak i alle relevante spørsmål som omhandler kommunens utvikling.

Blåseensemblet

Kommunens tilskudd til Det Norske Blåseensemble på om lag 6 millioner kroner fører til at staten gir 40 millioner kroner i støtte slik at Halden kan ha Østfolds største kulturarbeidsplass. Dette er kompetansearbeidsplasser vi ikke har råd til å gi slipp på. Det har dannet grunnlag for at vi har opera i festningen. Det har dannet grunnlag for godt kvalifiserte dirigenter til byens korps. Det har dannet grunnlag for at Halden har en sterk, innovativ kulturaktør som gir gode forestillinger til barnehager, skoler, institusjoner og Haldens befolkning.

Biblioteket

Biblioteket er det mest brukte kulturtilbudet i Halden. Det er brukt av alle: Barn, eldre, innvandrere, voksne, kvinner, menn. Her møter folk hverandre og de møter kompetente ansatte som veileder dem til ny kunnskap og nye kulturopplevelser. Vi vil skjerme biblioteket for videre kutt. En kommune av Haldens størrelse må ha et åpent og tilgjengelig bibliotek. Vi må også gi biblioteket rom til å utvikle seg tilpasset nye tider, slik at enda flere vil bruke de mulighetene som ligger der.

VI får ikke til å prioritere kultur i fremtiden om vi ikke fortsatt har orden på økonomien og styrer ansvarlig og redelig. Det er derfor vi står på listen for det eneste partiet som er med på å ta ansvar for å ta nødvendige kutt og økonomiske prioriteringer, samtidig som kulturtilbudet videreføres.

Dina Billington (2. kandidat), Joakim Karlsen (3. kandidat), Heidi Raude (4. kandidat), Inger Olsen (6. kandidat), Sverre Stang (9. kandidat), Tommy Payne (11. kandidat), Fredrik Ahlsen (12. kandidat), Bent Ingerø-Ahlsen (23. kandidat), Ove Billington (37. kandidat) og Per Magnus Sandsmark (45. kandidat).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**