Kjære førstegangsvelger!

Carola Karl Urvik, ordførerkandidat, Foto: privat

Jeg håper du har tenkt å bruke stemmeretten din den 13. eller 14. september, uansett hvilket parti du sympatiserer mest med, og uansett hvilket parti du til slutt velger å gi din stemme til.

Ved å bruke stemmeretten din er du også med på å støtte opp om demokratiet vårt. Det er viktig at nettopp DU gjør et valg og stemmer på valgdagen, ellers lar du andre bestemme for deg.

Når du stemmer sier du også ja til å påvirke hvordan Vefsn skal utvikle seg i årene fremover. Det er nettopp dette kommunevalget egentlig dreier seg om. Venstre er et sosialliberalt parti. Det vil si at vi verdsetter både frihet og fellesskap. For at fellesskapet skal fungere må man se enkeltmenneskene og hjelpe disse. Ved siste lokalvalg fikk vi 5,5% av stemmene og har vært en viktig stemme i det politiske bildet. Denne gangen har vi enda høyere ambisjoner, og det med god grunn. Vi har en klar visjon for Vefsn som trenger et politisk skifte. Venstre vil bidra til å gjøre Vefsn til en miljøpolitisk foregangskommune, vi vil sørge for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, vi vil videreutvikle byens kulturarv, støtte opp om vårt mangfoldige kulturlivet i Vefsn, og ikke minst gi varm og verdig omsorg når menneskene trenger det.

Gå gjerne inn på våre hjemmesider www.venstre.no/vefsn og les mer om vår politikk og våre kandidater. Sammenlign oss gjerne med de andre partiene. Kanskje vil du også finne ut at det faktisk er større forskjeller på partiene i Vefsn enn du først trodde, og at Venstre står for en tydelig og fremtidsrettet forskjell! Husk at du også kan forhåndsstemme på Rådhuset i Vefsn, helt frem til 11. september. Ta med valgkortet som du fikk i posten, samt legitimasjon.

Godt valg!

Med vennlig hilsen,
Carola Karl Urvik, ordførerkandidat for Venstre i Vefsn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**