Bankløkka: parkering, arbeidsplasser, byutvikling

Bankløkka i Drøbak., Foto: Erik Lundeby

Seierstentomta til boligutvikling, økt parkeringskapasitet i sentrum, og ny virksomhet i sentrum som trekker besøkende. Dette er et kinderegg for byutvikling i Drøbak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Innlegg i Amta 20.08.2015 av Erik Lundeby, ordførerkandidat for Venstre

Amta har i uke 32 valgt å bruke hele to lederartikler på å anklage Venstres politikk først for å være ulogisk, og deretter for å være utopisk. Det siste knytter seg til vårt politiske ønske, litt spissformulert, om å grave ned parkeringsplassene i sentrum og langs Ullerudsletta.

Våre forslag er godt faglig fundert. De bygger alle på utredninger og vurderinger som har vært bestilt eller utført av Frogn kommune. Venstres politikk for utvikling av Drøbak er i tråd med anbefalingene i stedsanalysen som ble utført til siste revisjon av kommuneplanen. Flertallet i kommunestyret valgte å legge dette grundige arbeidet i skuffen, en politisk vurdering som Venstre er uenig i.

For det første. Rådhus på Bankløkka med parkering under ble utredet av rådmannen i 2012 på bakgrunn av stedsanalysen. Det står bare på politisk vilje å ta dette frem på nytt.

For det andre. Tanken om utvikling av bymiljøer med parkering under bakken langs Ullerudsletta er grundig beskrevet i statusnotatet som ble lagt frem fra områdeplanprosessen før sommeren. Områdeplanen kommer til behandling i det nye kommunestyret, og hvis vi vil kan dette være vedtatt om et par år.

For det tredje. Parkering i sentrum ble grundig utredet av Rambøll i 2008, og er en verkebyll som politikerne stadig skyver foran seg. Bankløkka er et av alternativene som ble skissert, både over og under bakken. Amta mener å vite at det er umulig å bygge på Bankløkka på grunn av leire. Dette er en gammel påstand vi også har hørt, men vi har aldri sett den dokumentert. I Oslo er Barcode i Bjørvika bygget på en tomt som består av halm på gammel mudder-havbunn – og så skal det ikke være mulig å bygge et par etasjer over og under bakken på Bankløkka?

For det fjerde. Kommunen er involvert i et prosjekt i samarbeid med en privat eiendomsutvikler med boliger, næring og parkering under bakken på Essotomta og Råkeløkka. Det er ikke urealistisk at dette prosjektet kan bli igangsatt i neste periode.

Frogn rådhus er et utidsmessig kontorbygg med behov for betydelig oppgradering hvis det fortsatt skal brukes. Vi investerer ikke mer i det nå enn strengt nødvendig for å holde Arbeidstilsynet fra å stenge det, nettopp fordi fremtidige behov må avklares i kommunereformprosessen. Også spørsmålet om rådhus på Bankløkka avhenger av denne prosessen. Vårt utgangspunkt er at selv i en større kommune må det i hvert fall finnes en førstelinje der folk kan møte kommunen i Drøbak.

Kommunen skal selvfølgelig ikke finansiere all denne byggingen, vi har nok å finansiere de neste årene. Private utviklere må på banen når byutviklingsplanen skal realiseres. Kommunen kan delta i prosjekter som Essotomta fordi vi har avsatt midler til nye omsorgsboliger som kan disponeres, og et prosjekt på Bankløkka må også finne inndekning, blant annet gjennom at rådhustomta på Seiersten kan få annen bruk.

Seierstentomta frigjøres til boligutvikling og næring, vi øker parkeringskapasiteten i sentrum, og vi legger virksomhet i sentrum som trekker besøkende. Dette er et kinderegg for byutvikling i Drøbak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**