Vil ha sykehjemstomt på Ellingsøy

Foto: colourbox.com

Venstre ber administrasjonen sette av tomt til sykehjem på Ellingsøya.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre fremmet i komite for helse og velferd forslag om å sette av en tomt for omsorgsformål i tilknytning til aldersboligene på Stokke.

Venstre mener at neste sykehjem som bygges bør legges til Ellingsøya for å sikre gode tjenester for en bydel i stor vekst, og med flere eldre.

– Ellingsøya opplever en voldsom vekst av både eldre og yngre, for oss er det viktig å sikre tilgang til sykehjem i nærområdet for disse innbyggerne, og nærhet til arbeidsplass, sier Bjørge

Det var Alvhild Bjørge og Steffen Falkevik som målbar forslaget i komiteens behandling, og fikk gjennomslag for sin argumentasjon. Komiteen ber nå administrasjon og formannskap at det i kommuneplanens arealplan settes av areal til et sykehjem i tilknytning til aldersboligene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**