Orkdal Venstres handlingsplan mot støy

Foto: Hanne Kvernmo Rye

Støy er, har vært, og kommer trolig fortsatt til å være, et problem på Orkanger. Kanskje kommer heller ikke havneutbyggingen til å bli den største støykilden, men havneutbyggingen ga oss en anledning til å ta tak i problemet. Derfor fikk Venstre vedtatt en handlingsplan mot støy, både med krav om kontinuerlig støymålinger for å påse at havnevirksomheten ikke overskrider gjeldende grenseverdier for støy, og at det skal utarbeides en handlingsplan med konkrete tiltak mot støy som skal revideres minimum hvert 5. år. Når Torstein Larsen i ST 18. aug. frekt fremstiller det som at flere politikere fra flertallsgrupperingen har sagt at de som ikke tåler støy, kan flytte, sikter han iallfall ikke til Venstre! Og vi snakker ikke bare – vi gjør noe!

Havneutbygging er ingen enkel sak for Venstre. Men når Fylkesmannen trakk innsigelsen og var fornøyd med havnas utredning om Thamnshamn Nord/Storsand, gikk vi med på en utvidelse av havna utenfor verneområdet i Råbygdfjæra. Ved å godta en utvidelse utover det som ble regulert til havne- og industriområde først på 1970-tallet, kunne vi både få handlingsplanen mot støy og krav om kompensasjon av naturødeleggelser: Både beskyttelse av gjenværende viltområder og en helhetlig miljøplan for hele elvedeltaet (både øst og vest) med muligheter for kompensasjon og restaurering av naturtyper og viltområder. Vi får aldri det flotte elvedeltaet tilbake, men vi har tro på at vi kan forbedre dagens situasjon! Et sterkt Venstre vil sikre at kravene blir fulgt opp! Med gode vegløsninger på plass, er vi trygge på at havna vil bidra mer positivt enn negativt til utvikling både på Orkanger og i resten av kommunen.

Hanne Kvernmo Rye, 1. kandidat

Lavrans Skuterud, 2. kandidat

Kari Garberg, 3. kandidat

Torstein Grønningen, 4. kandidat

Lone Kvålsvoll, 5. kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**