Natur og miljø

Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største utfordring. Utfordringene er globale, men vi må også handle lokalt. På «vår vakt» er naturen rundt oss blitt satt under et sterkt press. Klimaendringer, plastforurensning, innsekter som forsvinner og arter som dør ut er noe av de største utfordringer i vår tid. Vi vil ta vare på naturen. Alle kan bidra men kommunen må gå foran med gode eksempler.

  • Egen klima- og miljøplan for nye Åfjord kommune. Opprette stilling som miljøkonsulent.
  • Lokale klimatiltak skal prioriteres
  • Gjenbruk skal alltid vurderes og miljøvennlige løsninger skal prioriteres
  • Lokale tiltak for å sikre biologisk mangfold, bekjempe forurensing og miljøgifter, hindre fremmede arter – og gi informasjon og kunnskap om natur og miljø
  • Bevare hverdagsnaturen, gjøre stier og turløyper lett tilgjengelige
  • Uberørt natur og stillhet skal fortsatt gi gode naturopplevelser i nye Åfjord.
  • Vern av dyrka jord.
  • Vi vil ha en offensiv og operativ strategi for å få tilbake villaksens posisjon som næringsgrunnlag og rekreasjonskilde i kommunen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**