Stedsutvikling – grender og sentrum

Gjennom planlegging og tiltak skal grender og sentrum utvikles videre

  • Fortsatt utvikle Årnes som et sterkt sentrum med gode tjenestetilbud for kommune og region.
  • Ta initiativ til bygdeutviklingsprosesser i grendene, utarbeide stedsutviklingsplaner.
  • Framtidsverksted som vil utløse bolyst.
  • Informasjon, profilering og omdømmebygging.
  • Legge til rett for lokale tjenestetilbud sentralt i kommunen så vel som ut i grendene.
  • Tilrettelegging for boligbygging på attraktive tomter
  • Stimulere til å bygge gjennomgangsboliger for tilflyttere.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**