Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth besøkte Storhaugen helsehus

Storhaugen helsehus. Fr.v. Kathrine Roksvåg, Bjarne Sandvik, Ragnhild Helseth og Ketil Kjenseth, Foto: Kristiansund Venstre

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth besøkte Kristiansund 20.august. Kjenseth er Venstres medlem i helse-og omsorgskomiteen på Stortinget. “Storhaugen helsehus og tilbudet som nå bygges opp er fremtidsrettet og helt i samsvar med de nye oppgavene kommunene må forberede seg på”, sa Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Sammen med Ketil Kjenseth var også vår egen stortingsrepresentant Pål Farstad, Venstres ordførerkandidat Ragnhild Helseth og lokallagsleder Asgeir Hansen.

Kommunehelsetjenestens utfordringer

Tema for besøket var kommunehelsetjenesten. Orienteringer ble gitt fra kommunen om eldreomsorg, og om helsetilbud for barn og unge. For Venstre er det svært viktig å gjøre kjent status, planer og de utfordringer Kristiansund kommune har med å gi nødvendige helsetjenester til kommunens innbyggere, sette søkelys på de økonomiske utfordringene det er å gjennomføre planlagt omstilling og gi innspill til behandling av kommende Nasjonal helse- og sykehusplan.

Pleie og omsorgsplan, hverdagsrehabilitering og forebyggende arbeid

Sentrale utfordringer innenfor helse- og omsorg og forslag til revisjon av kommunens pleie- og omsorgsplan ble gitt av planlegger/rådgiver Bjarne Sandvik. Enhetsleder Bente Åsbø beskrev arbeidet med vellykket etablering av Frisklivsentral og om status så langt i å etablere tilbud om hverdagsrehabilitering.

Velferdsteknologi

Det ble gitt en spennende oppdatering på velferdsteknologi med hovedvekt på utvikling av trygghetstelefonsystemet. Kvalitetsutvikler Sylvi Kristensen og IKT-konsulent Hans Arvid Johansen viste til hvordan de gjennom en ROS-analyse har avdekket tekniske utfordringer knyttet til infrastruktur som må løses nasjonalt.

Forebyggende helsearbeid for barn og unge

Barn og unges oppvekstvilkår er avgjørende for å sikre gode levekår også i voksen alder. Vi fikk en beskrivelse av hvor kommunen øker innsatsen og på hvilke områder kommunens tjenestetilbud må styrkes. Presentasjon av enheten og tjenesteområde helsestasjon/skolehelsetjenesten, utfordringene som kommunens barn og unge står ovenfor og et bilde på hvordan vi ligger an i forhold til landet for øvrig, ble gitt av Åse Bjerkestrand, enhetsleder ved Barn, familie og helse, og Åse Jægtvik, tjenesteleder i samme seksjon.

Storhaugen helsehus

Ketil Kjenseth ble gitt en orientering og omvisning i Storhaugen helsehus. “Byggning og ikke minst de tjenester som skal inn i bygget er helt i samsvar med det som kommuner nå må forberede seg på av nye oppgaver innenfor helse blandt annet det som omfattes av rehabilitering”, sa Kjenseth. Prosjektleder Kathrine Roksvåg sto for orientering og omvisning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**