Betre økonomistyring; betre service; betre kommune!

Hareid Venstre sin andrekandidat ved valet, Torstein Nytun, er intervjua i papirutgåva av Vikebladet i dag. Her legg han frem sine tankar om korleis Hareid kan bli ein enno betre stad å bu og virke.

Nøkkelord er innføring av rammestyring av økonomien til dei ulike avdelingane i kommunen, samt utvida mynde til kommunen sitt servicetorg slik at fleire saker kan avgjerast allereie der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**