Våre folkevalgte

Dette er våre folkevalgte i perioden 2011 – 2015:

Kommunestyregruppen 2011 – 2015:

Representant: Knut Bakkehaug

Mobiltlf: 947 81 784 Epost: [email protected]

  1. Vara: Christine M. Salvesen
  2. Vara: Tord Hustveit
  3. Vara: Kristin Ringsby

Øvrig representasjon:

Formannskapet:

Knut Bakkehaug, 1.vara (for KrFs Tord Langmoen)

Hovedutvalg for oppvekst, levekår og kultur:

Benedicte Tærud, medlem

Hovedutvalg for næring, plan og miljø:

Tord Hustveit, 2.vara for EDBs John Retterås

Kristin Ringsby, 3.vara for EDBs John Retterås

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**