En uformell prat med Cato Christensen

Cato Christensen
Foto: Evje og Hornnes Venstre

Han er godt kjent blant folket i kommunen, den blide, skjeggete salgslederen fra Altifiber, og han stiller som førstekandidat for Evje og Hornnes Venstre ved årets kommunevalg. Vi bestemte oss for å ta en uformell prat for å bli litt bedre kjent med Cato.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

  • Fullt navn: Glenn Cato Christensen
  • Født: 14.06.1985
  • Sivilstatus: gift, 4 barn
  • Utdanning: pedagog
  • Yrke: salgsleder
  • Tidligere politisk erfaring: ingen

“De små er de viktigste, og det er vår oppgave som voksne å ivareta de best mulig”. Det blir fort klart at dette er politikk som Cato brenner for, og han snakker engasjert om den såkalte barnehagesaken, og problemene med redusert bemanning. Han viser til tidligere arbeidserfaring fra barnehage, og hvor stressende og krevende arbeidsdagen kan være. “Det er et begrenset antall voksne per gruppe, og overlappende arbeidsoppgaver gjør at det ikke alltid er nok voksne til å passe på barna”. Han er også opptatt av at bemanningsnormen har medført at flere unge, selv med fagbrev eller annen relevant utdanning, har mistet jobben.

Cato er utdannet pedagog, og har tidligere jobbet som vikar på Hornnes barneskole. Han mener at det er viktig at det offentlige legger opp til at pedagoger og andre uten fullstendig lærerutdanning, kan fullføre utdanningen sin, slik at vi har flere kvalifiserte lærere fremover. “Lønnsvilkårene som lærervikar var for dårlig, og det ble ikke nok timer i døgnet til å kombinere vikararbeidet med etterutdanning og familieliv”, forklarer han som årsak til at han forlot læreryrket. “Det må legges opp til bedre nettstudier, for å få flere engasjerte, dyktige og kvalifiserte lærere”.

Når det gjelder hans syn på dagens politiske klima i Evje og Hornnes, er Cato tydelig. “Det trengs nye folk og nye tanker”. Det var derfor han startet opp igjen lokalforeningen i 2013, etter at den hadde vært inaktiv i en periode. Han har selv ingen tidligere politisk erfaring, noe han mener har både fordeler og ulemper. Når det gjelder kommunereform, er han avventende, men mener likevel at kommunen må være aktive på å finne samarbeidende kommuner, og at prosessen blir gjennomført på en grundig måte.

“Vi må få ungdommen tilbake til bygda”, forteller Cato, og som en trygg og god oppvekst er viktig. Han mener at kommunen må bli flinkere til å legge til rette for alternative aktivitetstilbud enn idrett, selv om han setter stor pris arbeidet Otra IL gjør for kommunen. “Det finnes ungdom som ikke ønsker å drive med idrett, og som savner alternativer til dette”. Samtidig poengterer han at det er viktig at det også er viktig med attraktive arbeidsplasser, og mener at kommunen må ta bedre vare på gründere i kommunen. “Vi må bli flinkere, så vi må evaluere hva som blir gjort for næringsarbeid i dag, slik at vi kan gjøre det enklere for de som ønsker å etablere arbeidsplasser i kommunen”.

Til slutt kan han avsløre at han alltid har stemt Venstre, med unntak av kommunevalg der Venstre ikke har stilt liste til kommunen. “Jeg vil oppfordre folk til å bruke stemmeretten. Dette er folk sin mulighet til å direkte påvirke nærmiljøet sitt, og jeg håper på høy valgdeltakelse”.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**