Venstre sier nei til søndagsåpne butikker – igjen

Mats Hansen, Foto: Tormod Steen

KrF etterlyser i Rana Blad 21.08 svar fra Venstre om hvor vi står angående søndagsåpne butikker. Vi i Venstre stiller oss spørrende til hvorfor KrF krever svar fra oss i denne saken. Vi hadde forventet at KrF fikk med seg at vi stemte det samme som dem da kommunestyret behandlet høringen om søndagsåpne butikker i tidligere vår.

Rana Venstre sitt årsmøte vedtok en uttalelse der vi klart sier nei til søndagsåpne butikker i Rana. I programmet vårt for neste kommunestyreperiode sier vi også nei til søndagsåpne butikker. Vi sier nei fordi vi vil at familier og enkeltpersoner skal få ha en fridag i uka. Vi mener det vil gå ut over de små nærbutikkene som blir «tvunget» til å holde åpent fordi de store kjøpesentrene gjør det. Søndagsåpne butikker handler om så mye mer enn å få lov til å handle i en normal matbutikk istedenfor den lille Brustadbua. Sier vi ja til søndagsåpne butikker sier vi ja til at alle butikker i Rana får ha åpent på søndager. Dette er ikke noe Rana Venstre ønsker, og det tror vi ikke de fleste ranværinger heller gjør basert på den massive negative tilbakemeldingen fra høringen. Til sist vil vi også poengtere at saken rundt søndagsåpne butikker enda ikke har vært til votering i Stortinget, og Venstre sa nei til begge forslagene som Regjeringen sendte på høring. Det er derfor ikke flertall på Stortinget for søndagsåpne butikker.

Men i motsetning til KrF er ikke søndagsåpne butikker vår viktigste kampsak, og vi kommer ikke til å stille et ultimatum slik som KrF gjør. For Venstre er skolestruktur, barnehager og miljø langt viktigere saker å debattere enn søndagsåpne butikker. Debatten rundt skolestruktur har vært preget av å si minst mulig konkret. Stort sett alle politiske parti i Rana sier de vil bevare skolene i Utskarpen og på Storforshei. Dette er Venstre helt enig i, og vi syns denne avklaringen er bra. I tillegg vil vi bygge ny/renovere skolen på Gruben. Men hva med resten av skolene da? Hvorfor er det ingen som sier noe om Alteren og Dalsgrenda? Vil dere bevare disse slik som i dag, legge ned eller gjøre andre endringer?

Venstre vil, i tillegg til å bevare skolene på Storforshei og Utskarpen, slå sammen Dalsgrenda og Alteren skole med barneskolene på henholdsvis Hauknes og Båsmo. Dette vil gjøre at Rana kommune sparer penger på færre administrative stillinger samtidig som vi bevarer skolene.

Mats Hansen

Ordførerkandidat for Venstre i Rana

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**