Miljø og samferdsel

Hver eneste dag tar vi valg som har konsekvenser for miljøet. Venstre vil gjøre det enkelt og lønnsomt å ta de valgene som er best for natur, miljø og klima.

 

Nord-Odal Venstre vil:

  • at kommunen kontinuerlig må vurdere energibruken i sine virksomheter og bygg, og velge de mest miljøvennlige løsningene
  • at kommunen må legge om til leasing av miljøvennlige kjøretøyer
  • at det skal være trygt, hyggelig og lettvint å sykle. Vi vil tilrettelegge bygda for fotgjengere og syklister. Vi ønsker flere og bedre gang- og sykkelveier
  • søtte alle forslag som forbedrer kollektivtrafikken i Nord-Odal og til og fra kommunen. Nord-Odal Venstre ønsker også et bredere kollektivtilbud mot Eidsvoll
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**