Samfunn, utvikling og kultur

Samfunn og utvikling:

Vi mener at en kommunesammenslåing vil gi både fordeler og ulemper. Vi mener det er naturlig å se både mot Kongsvinger og Glåmdalskommunene, samt Eidsvoll og Akershus i diskusjonen om kommunesammenslåing.

Nord-Odal Venstre vil:

  • Vi ønsker et levende sentrum på Sand og er positive til tiltak som kan sikre dette
  • Vi ønsker flere og bedre gang- og sykkelveier
  • Vi vil åpne for at 16-åringer skal få stemmerett ved lokalvalg
  • Vi ser den enorme verdien i frivillig innsat. Vi ønsker å sikre framtidig drift av Frivillighetssentralen i Nord-Odal

Kultur:

Venstre ønsker et mangfoldig og fritt kulturliv. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper dessuten større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet i hverdagen.

Nord-Odal Venstre vil:

  • Vi vil øke ressursene til Kulturskolen
  • Vi er positive til utvidelse og andre tiltak rundt Nord-Odal Bibliotek
  • Vi ønsker ungdomsklubb i Nord-Odal
  • Vi ønsker å benytte kommunens svømmehall bedre til folkehelseformål og svømmeopplæring
  • Åpne for at Kulturskolen får gi tilbud gjennom SFO
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**