Uaktuelt å bygge ut vasskraft i Vefsnavassdraget

Laksforsen ved elva Vefsna, Foto: Carola K.Urvik

Torsdag 27.8.2015 kom FrP med et utspill om at partiet ønsker en gjennomgang av verneplanene som hindrer en utbygging av vassdrag. Dette kan få store konsekvenser for blant annet elva Vefsna i Nordland.

Med sine 16 mil er Vefsna en av de viktigste lakseelvene i Norge. I 2009 vernet Stortinget Vefsnavassdraget med tilhørende nedbørsfelt mot vannkraftutbygging. Samtidig ble det bestemt at det skulle lages en regional plan med føringer for arealplanlegging i vassdraget som kan legge grunnlaget til at elva igjen kan bli et av Norges allerbeste lakseelver. FrP i Vefsn har vært med å vedta regional plan for Vefsna.

Lakseparasitten Gyrodactylus har tatt livet av laksestammene i og rundt Vefsnavassdraget. 35 år etter har regjeringen bestemt seg for å behandle elva. Rotenonbehandlinga av Vefsnavassdraget er det største enkeltstående tiltaket mot Gyrodactylus Salaris i Norge. Den dagen elva friskmeldes vil den kunne sammenlignes med Namsen og vil få stor betydning for Helgeland-regionen og Nordland fylke.

Det ville vært meningsløst å bygge ut Vefsnvassdraget nå, særlig etter at vi har investert mer 150 mill. kr. i bekjempelse av Gyrodaktilus-parasitten. Dette var en gang en av Norges viktigste elver for villaks, og nå er vi endelig i ferd med å få laksebestanden opp igjen. Det er dessuten overskudd av fornybar energi i Norge og Nord-Norge, så det finnes overhodet ingen grunn til å svekke vassdragsvernet for å bygge ut mer kraftproduksjon i sårbare vassdrag som Vefsn.

Også Venstres nestleder Ola Elvestuen har uttalt seg om saken:

Dette er et vassdrag med store verneverdier, og kampen mot utbygging av vannkraft har gått over tiår. Naturen vant denne kampen med stortingsvedtaket i 2009, og det må ligge fast. Det gir ingen mening å starte en ny diskusjon om dette nå, sier Elvestuen.

Les siste nytt om saken her: Skremt av FrPs elveplaner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**