Videreutdannings- og oppdateringsfond

Student
Foto: Microsoft

Nytt kommunalt fond

Kunnskap er den beste veien til like muligheter for alle. Nøkkelen til å formidle kunnskap og å motivere til læring er flinke, motiverte og faglig oppdaterte lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Fauske Venstre vil satse på kvalifiserte lærere gjennom gode ordninger for videreutdanning og oppdatering. Konkret vil vi etablere et videreutdannings- og oppdateringsfond som skal finansiere nødvendig kompetanseheving. Vi ser at avsetningen til et slikt fond vil være et resultat av kommunens økonomi. Likevel mener Fauske Venstre at det er viktig å fremme et konkret tiltak som synliggjør en plan for videreutdanning og oppdatering av lærerne våre.

Hilde Nystad – 1. Kandidat Fauske Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**